تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1383 
مدرسی معارف اسلامی 
قم 
 
دکترا 
 
مدرسی قران و متون 
دانشکده علوم حدیث قم 
 
سطح 2